Expo 2020

De expo was opnieuw een hoogtepunt. Belangstelling te over. Van onze bestuurders, van het bedrijfsleven, familie uiteraard en ook van andere opleidingen. Het zag er ook perfect uit. Zowel inhoudelijk van werk als van, zoals het thema aangaf, als van persoon.